header1 header2 header3 header4

 

 


Dom SRW sakramencie małżeństwa Chrystus staje pośród małżonków, aby dzielić z nimi trudy i radości każdego dnia. Więź ze Świętą Rodziną jest drogą do okrycia na nowo miłości Boga i Jego darów, by "odrzucając troski doczesne" stawać się światłem dla świata i zaczynem świętości. 

Idea Ognisk pojawiła się w 1985 roku jako odpowiedź na pytanie dotyczące formy pracy z rodzinami. 29 lipca 1998r. w czasie uroczystej Mszy Świętej w Domu Świętej Rodziny w Wisełce na wyspie Wolin trzynaście rodzin specjalnym aktem ofiarowania oddało się Rodzinie Świętej i zostało rozesłanych, by w miejscach swojego zamieszkania tworzyć wspólnoty rodzin, gromadzących się na chwałę Świętej Rodziny. Formalny poczatek pracy Ogniskowej miał miejsce w 1999r podczas rekolekcji w Wisełce i tak np. pierwsze Ognisko w Poznaniu miało miejsce 11 listopada 1999r.  tabernakulum wiselka

Na mapie Polski zaczęły pojawiać się Ogniska. Pierwsze powstało w Łomiankach, skupione przy Wspólnocie Świętej Rodziny. Następnie powstały: Ognisko Nowosądeckie, Olsztyńskie, Rybnickie i Poznańskie. W roku 2003 powstały dwa nowe Ogniska: w Chojnicach oraz w Szczecinie, a od  2009 roku działa Ognisko we Wrocławiu. Dnia 28 października 2012 roku po raz pierwszy odbył się Dzień Skupienia Ogniska Katowice, powstałego z podziału Ogniska Rybnickiego.

 


 

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u