header1 header2 header3 header4

ŻYWA IKONA ŚWIĘTEJ RODZINY


W roku obecnym przypada 25-lecie rekolekcji rodzin w Wisełce. Przed nami dwudziesta pielgrzymka rodzin do Ikony Świętej Rodziny w Łomiankach (spotkamy się w sobotę, 21 września 2019 r.).
To jubileusze wprawdzie dość skromne, ale dla naszej duchowej Rodziny ważne i drogie: czas naszych spotkań ze Świętą Rodziną, czas, gdy Duch Święty kształtował nasze serca w Jej szkole, czas spotkań, budowania relacji. To przede wszystkim każda osoba, każda rodzina, małżonkowie, dzieci, wolontariusze, każdy kapłan, kleryk, osoba konsekrowana – każdy i każda, kto swoją obecnością tworzył spotkania w Wisełce, w Ogniskach Świętej Rodziny, na pielgrzymkach w Łomiankach. Imię każdej z tych osób jest zapisane w Sercu Boga, w otoczone miłością Jezusa, Maryi i Józefa.
Zrodziło się wśród nas pragnienie, by dać temu symboliczny wyraz, tworząc Ikonę Świętej Rodziny z naszych zdjęć. Serdecznie Was do tego zapraszamy. Obok zdjęć można będzie przesłać nasze dziękczynienia, dary duchowe i prośby, intencje, które w czasie tegorocznej pielgrzymki złożymy wspólnie Świętej Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do tej inicjatywy!


Szczegóły tutaj:
https://www.isr.org.pl/zywa-ikona-swietej-rodziny/


Dom SRW sakramencie małżeństwa Chrystus staje pośród małżonków, aby dzielić z nimi trudy i radości każdego dnia. Więź ze Świętą Rodziną jest drogą do okrycia na nowo miłości Boga i Jego darów, by "odrzucając troski doczesne" stawać się światłem dla świata i zaczynem świętości. 

Idea Ognisk pojawiła się w 1985 roku jako odpowiedź na pytanie dotyczące formy pracy z rodzinami. 29 lipca 1998r. w czasie uroczystej Mszy Świętej w Domu Świętej Rodziny w Wisełce na wyspie Wolin trzynaście rodzin specjalnym aktem ofiarowania oddało się Rodzinie Świętej i zostało rozesłanych, by w miejscach swojego zamieszkania tworzyć wspólnoty rodzin, gromadzących się na chwałę Świętej Rodziny. Formalny poczatek pracy Ogniskowej miał miejsce w 1999r podczas rekolekcji w Wisełce i tak np. pierwsze Ognisko w Poznaniu miało miejsce 11 listopada 1999r.  tabernakulum wiselka

Na mapie Polski zaczęły pojawiać się Ogniska. Pierwsze powstało w Łomiankach, skupione przy Wspólnocie Świętej Rodziny. Następnie powstały: Ognisko Nowosądeckie, Olsztyńskie, Rybnickie i Poznańskie. W roku 2003 powstały dwa nowe Ogniska: w Chojnicach oraz w Szczecinie, a od  2009 roku działa Ognisko we Wrocławiu. Dnia 28 października 2012 roku po raz pierwszy odbył się Dzień Skupienia Ogniska Katowice, powstałego z podziału Ogniska Rybnickiego.

 


 

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u