header1 header2 header3 header4

Na terenie macierzystej diecezji Instytutu - Archidiecezji Szczecińsko-Kamienskiej, w Wisełce, Instytut Świętej Rodziny prowadzi Ośrodek Rodzin. W okresie wakacyjnym w Ośrodku odbyIMG 1948 smallwają się rekolekcje rekreacyjno-formacyjne dla rodzin, tak zorganizowane, by formacją była objęta cała rodzina: rodzice, młodzież, dzieci, z uwzględnieniem aspektów wychowawczych życia rodzinnego.wiselka2008 030

Program rekolekcji obejmuje Mszę Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, posługę Sakramentu Pokuty i Pojednania, konferencje i wspólne spotkania. W programie przewidziany jest także czas na rekreacje. W Ośrodku odbywają się również obozy integracyjne i naukowe dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną. Prowadzone są ponadto rekolekcje indywidualne, typu ignacjańskiego. O zadaniach Ośrodka napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście z 29 czerwca 1994 roku:"Drogi Księże Arcybiskupie, W liście z dnia 19 czerwca br. poinformował mnie Ksiądz Arcybiskup o przygotowaniach do otwarcia w Wisełce, na Wyspie Wolin, Ośrodka Rodzin.IMG 6746 small Bardzo mnie ucieszyła ta wiadomość, gdyż jest to jedna z cennych inicjatyw mająca na celu służyć rodzinom z całej Polski oraz z krajów wschodnich, a także młodzieży akademickiej, przygotowującej się do posługi rodzinie. Trzeba, aby takich inicjatyw było jak najwięcej w naszym kraju, zwłaszcza teraz w Roku Rodziny. Winniśmy z rodzinami dzielić wszystko to, co jest ich radością i nadzieją, ale także to, co jest ich troską , niepokojem i cierpieniem.IMG 2068 small

"Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzam stałą działalność Ośrodka Rodzin w Wisełce i z serca błogosławię Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim tym, którzy będą wspomagać to dzieło i współpracować w jego rozwoju."

Jan Paweł II (29 czerwca 1994r.)

studia lomianki


 

baner ZISR

stat4u